Online konsultationer i perioden d.16.marts og frem.

Jeg har fortsat primært konsultation via telefon eller video. Hvis jeg skønner, at der er psykologfaglige forhold som gør, at vi bør ses face to face, så kontakter jeg dig forud for din konsultation.

Hvis du ikke er blevet kontaktet af mig, så foregår konsultationen via telefon eller videosamtale.

Sundhedsstyrelsen har d.18.april udsendt nye retningslinjer vedr. en række behandlere, herunder psykologer. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til psykologer er, at konsultationer fortsat  foregår som telefon- eller videokonsultationer.

Dansk Psykolog Forening, skriver sådan på deres hjemmeside om sundhedsstyrelsens notat med retningslinjer:

I forhold til psykologer beskriver notatet, at alle konsultationer som udgangspunkt skal tilbydes, men at behandlingen optimalt sker som telefon- eller videokonsultation. .

Hos mig foregår videokonsultation via Confrere der er et system som bruges af psykologer og læger. Confrere kræver ikke download, du modtager blot et link via sms og så er vi igang. Systemet lever op til GPDR reglerne.  De almindelige afbudsregler gælder stadig, dvs. at du skal melde afbud senest 24 timer inden den aftalte konsultation, ellers faktureres du som normalt.

Vi ses og høres ved online 🙂
person using macbook pro on table
Photo by bongkarn thanyakij on Pexels.com